Laatste Nieuws

  • Barbara Horvath, dermatoloog in het UMCG, en Karina de Leeuw, klinisch immunoloog in het UMCG, hebben een presentatie gehouden tijdens de webinar over huid lupus georganiseerd door de patiëntenverenig...

  • Op woensdag 23 November was er een Reuma Inspiratie Avond Webinar. Het Webinar is hier terug te zien....

  • Op zaterdag 21 mei 2022 wordt er een sponsortocht georganiseerd om geld in te zamelen voor onderzoek naar antifosfolipiden syndroom (APS) en systemische lupus erythematosus (SLE). APS en SLE zijn twee...

  • Bij het gebruik van met name rituximab, cyclofosfamide en/of mycofenolaat mofetil (CellCept) is uit recent onderzoek gebleken dat patiënten die behandeld worden met deze middelen een verhoogd risico h...

  • Op 14 september is er besloten dat een zeer beperkte groep in Nederland in aanmerking komt voor een 3e vaccinatie. Het gaat hierbij om patiënten bij wie het afweersysteem zeer sterk is onderdrukt. Voo...

  • Eventuele derde vaccinatie Half augustus heeft de NOS een persbericht uitgebracht over COVID vaccinatie bij immuungecompromitteerde patiënten. In dit bericht werd gemeld dat een deel van de immuungeco...

  • Op basis van de huidige gegevens kunnen patiënten met een systeemziekte en/of gebruik van afweer onderdrukkende medicatie in principe de vaccinatie tegen COVID toegediend krijgen. Medicatie hoeft niet...

  • Begrijpelijkerwijs heeft u veel vragen over het Corona virus. Wij houden ons aan de adviezen van het RIVM en de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR). RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus/cov...