Aanvullende berichtgeving tav COVID-19

Aanvullende berichtgeving tav COVID-19

Eventuele derde vaccinatie

Half augustus heeft de NOS een persbericht uitgebracht over COVID vaccinatie bij immuungecompromitteerde patiënten. In dit bericht werd gemeld dat een deel van de immuungecompromitteerde patiënten geen of onvoldoende antilichaam respons hebben na vaccinatie, en dat een 3e vaccinatie voor deze patiënten gewenst is. Als voorbeelden van immuungecompromitteerde patiënten werden o.a. patiënten die chemotherapie ontvangen, transplantatiepatiënten en reumapatiënten genoemd. De Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) is niet betrokken geweest bij het opstellen van dit persbericht.

Op dit moment gelden de volgende adviezen voor reumapatiënten met medicijnen die het afweersysteem onderdrukken:

–          Alle patiënten, en hun naaste contacten worden geadviseerd zich volledig te laten vaccineren voor COVID-19. Onder ‘volledige vaccinatie’ wordt verstaan 2 vaccinaties met de Astra Zeneca, Pfizer of Moderna vaccins, of 1 vaccinatie met het Janssen vaccin.

–          Alle patiënten wordt geadviseerd zich, ook als zij volledig gevaccineerd zijn, te blijven houden aan de basisregels:

o   Houd 1.5 meter afstand van anderen. Gebruik in situaties waar dit niet mogelijk is een mondneusmasker.

o   Blijf thuis bij klachten en laat u testen.

o   Was regelmatig uw handen.

–          Het bepalen van antilichaam titers in de klinische praktijk is NIET zinvol, want de betekenis van deze waarden bij de individuele patiënt is nog onbekend. Uitslagen hebben op dit moment geen consequenties voor het vaccinatie beleid of voor leefregels.

De ontwikkelingen rond COVID-19 en het vaccinatiebeleid gaan snel. Ondanks het NOS bericht, heeft het RIVM nog geen landelijk advies gegeven tot een 3e vaccinatie ronde. Indien het RIVM adviezen voor reumapatiënten met medicijnen die het afweersysteem onderdrukken zal wijzigen, horen wij dit zo spoedig mogelijk. Dan zullen we dit ook op deze website melden.

Behandeling met antistoffen tegen COVID-19

Tevens zijn er nieuwsberichten over behandeling van COVID-19 bij patiënten die afweer-onderdrukkende medicatie gebruiken met antistoffen tegen COVID-19.  Dit is niet iets wat standaard gebeurd, maar wat in specifieke gevallen wel ingezet wordt. Uw behandelend specialist zal dit dan met u bespreken. Het is dus geen medicijn wat op dit moment preventief gegeven wordt.