Update ten aanzien van 3e COVID-19 vaccinatie

Update ten aanzien van 3e COVID-19 vaccinatie

Op 14 september is er besloten dat een zeer beperkte groep in Nederland in aanmerking komt voor een 3e vaccinatie. Het gaat hierbij om patiënten bij wie het afweersysteem zeer sterk is onderdrukt.

Voor onze afdeling zullen dit de volgende patiënten zijn:

  • Behandeling nu of in de afgelopen 2 jaar met rituximab, abatacept, of cyclofosfamide via infuus
  • Huidige behandeling met alleen cyclofosfamide tabletten of alleen belimumab. Of mycofenolaat mofetil (ook wel CellCept) in combinatie met ander middel
  • Patiënten met een primaire afweerstoornis EN gebruik van afweer onderdrukkende medicatie

Op dit moment worden deze patiënten geselecteerd. Vervolgens zult u als patiënt een brief thuis krijgen en kunt U daarmee een afspraak maken bij de GGD. Deze procedure kost tijd en zal de komende weken plaats vinden.

Denkt U wel in aanmerking te komen, wacht dan eerst rustig de brief af.

Heeft U 13 oktober nog geen brief gehad, dan kunt u na deze datum een bericht sturen via MijnUMCG.