Polymyalgia Rheumatica (PMR)

Wat is polymyalgia rheumatica (PMR)?

Polymyalgia rheumatica (PMR), ook wel spierreuma genoemd, is een reumatische ontstekingsziekte. Het is na reumatoïde artritis (gewrichtsreuma) de meest voorkomende reumatische aandoening bij volwassenen. Een ontstekingsreactie in het lichaam veroorzaakt schade in de pezen en peesscheden rondom gewrichten. Dit leidt tot pijnlijke en stijve gewrichten, voornamelijk rondom de nek, schouders en/of heupen. De ziekte komt bijna uitsluitend voor bij mensen ouder dan 50 jaar. Vrouwen zijn twee keer zo vaak aangedaan als mannen.

PMR en reuscelarteritis (RCA)

PMR wordt vaak gezien in patiënten met Reuscel Arteriitis (RCA) en vice versa: 40-60% van de patiënten met RCA lijdt ook aan PMR ten tijde van de diagnose en in 16-21% van de patiënten met PMR zal ook RCA ontwikkelen. Nieuw onderzoek wijst uit dat RCA en PMR grotendeels overlappende ziektebeelden zijn.

Hoe ontstaat PMR?

De precieze oorzaak van PMR is niet bekend. Wel weten we dat de ziekte niet besmettelijk en niet erfelijk is.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De arts stelt de diagnose op basis van je leeftijd (meestal zijn PMR patiënten ouder dan 50 jaar), je klachten en verhoogde ontstekingswaarden (de bezinking en CRP) in het bloed.

Hoe verloopt PMR?

Over het algemeen gaat de ziekte met behandeling binnen enkele jaren over. Mochten je klachten niet afnemen ondanks behandeling, dan zal de arts onderzoek doen naar andere oorzaken voor de klachten.

Hoe wordt PMR behandeld?

De standaardbehandeling bestaat uit prednisolon. In sommige gevallen worden ook ontstekingsremmende pijnstillers (NSAID’s) voorgeschreven. Prednisolon wordt na verloop van tijd geleidelijk afgebouwd. Meer informatie over deze middelen is hier te vinden.

Voor meer informatie klik hier. Dit is de website van het Vasculitiscentrum van het UMCG.