Verwijzen

Patiëntendoelgroep
Patiënten met inflammatoire aandoeningen van het bewegingsapparaat, systemische auto-immuunziekten en een gestoorde afweer

Telefonische bereikbaarheid verwijzers / collegiaal overleg reguliere werktijden:
-Tel: (050) 361 29 19
-Maandag tot vrijdag 08.30 – 16.00 uur

Collegiaal overleg avond, nacht en weekend:
Dienstdoende arts via (050) 361 61 61

Fax
(050) 361 97 07

Wie kan verwijzen
Huisarts, specialist, verpleeghuisarts, bedrijfsarts

Verwijsprocedure
Regulier: Verwijzer stuurt fax of brief bij voorkeur via ZorgDomein.
Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis.

Semi-Spoed: Verwijzer stuurt fax of meldt telefonisch aan via (050) 361 29 19.
Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis of wordt telefonisch opgeroepen.
Bij telefonische aanmelding dient er altijd een verwijzing nagestuurd te worden via fax of ZorgDomein.

Spoed Overdag is de dienstdoende arts bereikbaar via (050) 361 61 61, zoemer 55329.
’s Avonds, ’s nachts en in het weekend via (050) 361 61 61 (dienstdoende arts).
Bij telefonische aanmelding dient er altijd een verwijzing nagestuurd te worden via fax of ZorgDomein.

Wachttijden
Bekijk de actuele wachttijden of kijk op ZorgDomein.