Uw bezoek aan de polikliniek

Uw bezoek aan de polikliniek

 

Locatie en openingstijden

De polikliniek Long- en Systeemziekten, waar de Reumatologie en Klinische Immunologie onder vallen, bevindt zich in Fonteinstraat 13.
De polikliniek is op werkdagen geopend  en van 8.00 tot 16.30
Telefoonnummer polikliniek (8.00 tot 16.30): (050) 361 29 08.
Als u belt zorg dan dat u uw patiëntnummer paraat heeft.

 

Afspraak

Als u door uw huisarts of specialist verwezen bent naar de polikliniek reumatologie krijgt u een afspraakbrief met informatie over de afspraak en hoe u zich kunt voorbereiden.

 

Afzeggen of verplaatsen

Wilt u een afspraak afzeggen of verplaatsen? Geef dit dan zo snel mogelijk door. We kunnen een nieuwe afspraak voor u maken als u dat wilt. Belt u hiervoor naar de polikliniek.

 

Verhuizen

Als u gaat verhuizen meld dit dan tijdig bij ons. Dit geldt ook als u een nieuw telefoonnummer krijgt.

 

Voorbereiding op uw bezoek

U kunt zich voorbereiden op uw bezoek aan het UMCG door uw klachten van tevoren op te schrijven. Bedenk ook welke vragen uw wilt stellen. Als u het prettig vindt, kunt u ook iemand meenemen naar het gesprek.

Gebruikt u medicijnen? Dan is het verstandig om hiervan een overzicht mee te nemen. Dit overzicht kunt u opvragen bij uw apotheek. U kunt ook de medicijnen of de doosjes meenemen.

Speciale instructies
Soms krijgt u voor een afspraak speciale instructies. Als er instructies zijn, dan staan deze in de afspraakbrief. We vertellen u ook of u zelfstandig naar huis kunt, of dat het verstandig is om u te laten begeleiden.

Besmettelijke ziekten
Woont u op een veebedrijf? Of bent u het afgelopen jaar langer dan 24 uur in een ziekenhuis buiten Nederland opgenomen geweest? Laat ons dit dan weten vóór de afspraak. Dit heeft te maken met eventuele besmettelijke ziekten.

 

Voor het eerst in het UMCG?

Bent u nog niet eerder in het UMCG geweest voor een afspraak? Schrijft u zich dan in bij de centrale inschrijfbalie. Deze vindt u in de Ontvangsthal (P-Zuid) en bij ingang Noord (P-Noord). De inschrijving is nodig vanwege de identificatieplicht. Neem voor de inschrijving mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of Nederlands vreemdelingendocument)
  • Bewijs van inschrijving bij uw zorgverzekeraar (zorgpas)

 

Wat moet u meenemen bij uw afspraak?

Neem bij uw bezoek in elk geval het volgende mee:

  • De afspraakbrief die u thuis heeft ontvangen. Hiermee meldt u zich aan bij de aanmeldzuil of de balie van de polikliniek
  • Eventueel een verwijsbrief van uw behandelaar
  • UMCG-pasje
  • een overzicht van uw medicatie

 

Aanmelden bij de aanmeldzuil

Op onze polikliniek kunt u zich aanmelden bij de aanmeldzuil.
Op uw afspraakbrief staat een streepjescode. Houd deze code voor de scanner. U krijgt een bon met daarop uw oproepnummer, wachtruimtenummer en uw afspraken.
U wordt opgeroepen door uw arts/verpleegkundige. Voor vragen kunt u terecht bij de medewerker aan de balie.

 

Wat gebeurt er tijdens het bezoek?

De behandelaar probeert in een gesprek er achter te komen wat de oorzaak van uw klachten is. Het kan ook voorkomen dat u voor of na uw afspraak nog een onderzoek krijgt of behandeld wordt. Als u iets niet begrijpt of als u meer wilt weten, kunt u altijd om uitleg vragen.

 

Resultaten en uitslagen

U krijgt van uw behandelaar informatie over de resultaten, uitslagen en eventuele vervolgstappen. Dit is afhankelijk van het soort onderzoek en de procedure op de polikliniek. Dit kan op verschillende manieren:

  • tijdens een vervolgafspraak op de polikliniek,
  • via uw huisarts of verwijzend specialist ,
  • u ontvangt de informatie schriftelijk thuis,
  • u wordt gebeld.

 

Medicijnen

Als uw behandelaar u medicijnen of hulpmiddelen voorschrijft, kunt u deze na uw ziekenhuisbezoek meestal meteen afhalen of bestellen bij Apotheek de Sprong, dichtbij de hoofdingang. U kunt uw medicijnen natuurlijk ook bij uw eigen apotheek afhalen.

 

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Het UMCG is een Universitair Medisch Centrum waar veel onderzoek wordt gedaan. Aan zulke onderzoeken doen vaak patiënten en ook niet-patiënten mee. U kunt ook gevraagd worden om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. U krijgt van ons mondeling en schriftelijk informatie over het onderzoek. Hierna kunt u beslissen of u wel of niet mee wilt doen (deelname is nooit verplicht). Uw beslissing heeft geen gevolgen voor uw behandeling.