Expertisecentra

Onder de afdeling Reumatologisch en klinische immunologie van het UMCG behoren tertiaire en expertisecentra. Deze centra bieden zorg met een multidisciplinaire aanpak en uitgebreide samenwerking samen met andere ziekenhuizen.

Expertisecentrum Sjögren

Het expertisecentrum syndroom van Sjögren is onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en is erkend door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) . Het centrum beschikt over een zorgtraject waarin jaarlijks 400 Sjögren patiënten behandeld worden.

Om te realiseren dat patiënten met (verdenking op) het syndroom van Sjögren de beste behandeling krijgen, werken verschillende disciplines in het zorgtraject nauw met elkaar samen. Deze disciplines zijn de reumatologie en klinisch immunologie, mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie, oogheelkunde, hematologie en pathologie. De betrokken medisch specialisten richten zich vanuit hun afdelingen nadrukkelijk op de behandeling van de patiënt.

In het traject wordt ervoor gezorgd dat patiënten op één dag gezien kunnen worden door verschillende medisch specialisten. Er kunnen dan meerdere diagnostische onderzoeken op die dag plaatsvinden, waardoor patiënten efficiënter gediagnosticeerd en geholpen kunnen worden.

Het expertisecentrum met een zorgtraject voor het syndroom van Sjögren is uniek voor Nederland, maar ook internationaal. Wanneer er verdenking bestaat op het syndroom van Sjögren kan er naar het centrum verwezen worden.

In het expertisecentrum wordt er ook wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het syndroom van Sjögren. Een belangrijk deel hiervan zijn klinische studies waar Sjögren patiënten aan kunnen deelnemen.

Website: www.sjogrenexpertisecentrum.nl

Vasculitis Expertisecentrum

Het vasculitis expertise centrum in het UMCG in Groningen behandelt alle vormen van vasculitis, doet mee aan studies met nieuwe behandelingen en heeft een zeer goed lopende basale onderzoekslijn waar continu de verbinding tussen de kliniek en het laboratorium gezocht wordt. Hiermee levert het vasculitis expertise centrum van het UMCG goede patiëntenzorg aan patiënten met vasculitis en kan het een belangrijke bijdrage leveren aan de vergroting van de kennis over deze ziekten. Deze kennis kan op zijn beurt weer gebruikt worden om betere behandelingen te ontwikkelen en de ziekten eerder op te sporen.

Het vasculitis expertise centrum van het UMCG heeft als doel om a) de zorg aan patiënten met vasculitis te verbeteren, b) clinici en onderzoekers op te leiden met kennis van vasculitis en c) beter te kunnen voorspellen bij wie de ziekte terugkomt en bij wie de behandeling eerder gestaakt zou kunnen worden.

De artsen en onderzoekers van het vasculitis expertise centrum zijn actief betrokken bij het onderwijs aan studenten geneeskunde en biomedische wetenschappen. Tevens leiden zij artsen in opleiding op tot internist, nefroloog, klinisch immunoloog en reumatoloog. Nederlandse en buitenlandse studenten worden begeleidt als onderdeel van hun bachelor of masterfase en tevens doet een grote groep nederlandse en buitenlandse promovendi onderzoek naar vasculitis op het UMCG onder de paraplu van het vasculitis expertise centrum Groningen.

website: www.vasculitiscentrum.nl

Groningen Leeuwarden Ankyloserende Spondylitis Centrum

Informatie volgt.