Algemeen contact

Patiëntendoelgroep
Patiënten met inflammatoire aandoeningen van het bewegingsapparaat, systemische auto-immuunziekten en een gestoorde afweer
Bezoekadres
Polikliniek Long- en systeemziekten, Fonteinstraat 13
Postadres
Postbus 30.001
9700 RB GRONINGEN
Reumatologie HPC AA20
Telefonische bereikbaarheid

Patiënten

(050) 361 29 08
maandag tot vrijdag 08.00 – 16:30  uur
Zorg dat u uw patiëntnummer paraat heeft.

Verwijzers

(050) 361 29 19
maandag tot vrijdag 08.30 – 16.00 uur

Collegiaal overleg

(050) 361 29 19
maandag tot vrijdag 08.30 – 16.00 uur
Avond, nacht en weekend, dienstdoende arts via (050) 361 61 61
Fax
(050) 361 97 07
Wie kan verwijzen
Huisarts, specialist, verpleeghuisarts, bedrijfsarts
Verwijsprocedure

Regulier

Verwijzer stuurt fax of brief bij voorkeur via ZorgDomein.
Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis.

Semi-Spoed

Verwijzer stuurt fax of meldt telefonisch aan via (050) 361 29 19.
Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis of wordt telefonisch opgeroepen.
Bij telefonische aanmelding dient er altijd een verwijzing nagestuurd te worden via fax of ZorgDomein.

Spoed

Overdag is de dienstdoende arts bereikbaar via (050) 361 61 61, zoemer 55329.
’s Avonds, ’s nachts en in het weekend via (050) 361 61 61 (dienstdoende arts).
Bij telefonische aanmelding dient er altijd een verwijzing nagestuurd te worden via fax of ZorgDomein.
Bijzonderheden
Belijk de ​actuele wachttijden
of kijk op ZorgDomein.