Doneren/Nalaten

Schenken ten behoeve van het onderzoek van de afdeling
Reumatologie & Klinische Immunologie
van het UMCG

 

De afdeling Reumatologie & Klinische Immunologie van het UMCG verricht belangrijk wetenschappelijk onderzoek op het gebied van reumatologische auto-immuunziekten. Dit onderzoek richt zich op het vroeg opsporen, herkennen, verlichten en op termijn mogelijk genezen van een aantal specifieke aandoeningen. Speerpunten van het onderzoek zijn de ziektebeelden syndroom van Sjögren, grote en kleine vaten vasculitis, spondylarthropathieën (ziekte van Bechterew) en systemische lupus erythematosus. Een ander belangrijk thema van onze afdeling betreft de veroudering van het immuunsysteem in relatie tot het ontstaan van auto-immuunziekten.

Voor de bekostiging van deze innovatieve onderzoeken, is onze afdeling bijna volledig afhankelijk van schenkingen en sponsoren. Uw schenking aan de afdeling Reumatologie & Klinische Immunologie komt altijd volledig ten goede aan vernieuwend onderzoek van de afdeling. Onze afdeling beschikt hiervoor over een eigen referentienummer ( 4902012) binnen de Stichting Steunfonds UMCG.

Doneren

Een donatie aan de afdeling Reumatologie & Klinische Immunologie kan overgemaakt worden naar rekeningnummer NL21 ABNA 0423 1266 95 t.n.v. Stichting Steunfonds UMCG, referentienummer:  4902012

Nalaten

U kunt er ook voor kiezen om middels een testament geld na te laten. Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met een notaris of met onze afdeling fondsenwerving. Het is belangrijk dat u de juiste tenaamstelling in uw testament laat opnemen: Stichting Steunfonds UMCG, KvK nummer: 63378949.

Belastingvoordelen

De Stichting Steunfonds UMCG is door de belastingdienst aangewezen als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor is een schenking aan onze afdeling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Dit is fiscaal aantrekkelijk. Een donatie kan bijvoorbeeld (deels) worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

Schenken ten behoeve van een specifiek ziektebeeld

U kunt er ook voor kiezen om te doneren of na te laten ten behoeve van een specifiek ziektebeeld binnen onze afdeling. In dit geval is het belangrijk om dit specifieke ziektebeeld te vermelden bij het overmaken van de schenking. De speerpunten van de afdeling zijn:

  • Sjögren
  • Vasculitis
  • SpA (Bechterew)
  • SLE

 

Wilt u meer informatie over schenken? Aarzel niet om contact op te nemen met onze afdeling fondsenwerving voor advies of overleg.

  • E-mail:       steun@umcg.nl
  • Telefoon:   06-57419797, G.G. (Gerda) Klooster MSc.

 

Wilt u meer informatie over het onderzoek van de afdeling? Neem dan contact op met de afdeling Reumatologie & Klinische Immunologie:

Universitair Medisch Centrum Groningen

Reumatologie & Klinische Immunologie

www.reumatologiegroningen.nl

NL21 ABNA 0423 1266 95

T.n.v. Stichting Steunfonds UMCG, o.v.v. referentienummer:  4902012