Sponsortocht

Sponsortocht

Op zaterdag 21 mei 2022 wordt er een sponsortocht georganiseerd om geld in te zamelen voor onderzoek naar antifosfolipiden syndroom (APS) en systemische lupus erythematosus (SLE).

APS en SLE zijn twee verschillende auto-immuunziekten die met name jonge vrouwen treft. Het zijn ernstige aandoeningen waaraan zelfs deze patiënten op jonge leeftijd kunnen overlijden.

Helaas zijn deze aandoeningen niet heel erg bekend en wordt het steeds lastiger om financiering te vinden om onderzoek te kunnen blijven doen voor deze ziekten. In het UMCG doen wij nu onderzoek naar de vroege fasen van SLE om te kijken of we verdere verslechtering kunnen voorspellen en dan kunnen ingrijpen. Verder doen we onderzoek naar zwangerschap bij SLE en APS om de zwangerschapsuitkomsten te verbeteren. Kortom, hele belangrijke onderwerpen!

Met deze actie wordt geld ingezameld om dit onderzoek te kunnen voortzetten. De bedoeling is dat zoveel mogelijk deelnemers de VAM-berg gaan op fietsen of wandelen. Je kan ook alleen sponsoren, maar nog leuker is om zelf deel te nemen.

Kijk snel op de website www.vam-mee-aps-sle.nl